DỮ LIỆU NỔI BẬT TỪ
HỘI NGHỊ BÀN TRÒN 2019

Xem

Bà Phạm Diệu Hồng
Cố vấn Dự án
GoEat Gmbh

Xem

Bà Tạ Thị Hồng Nhung
Giám đốc Kinh doanh VNPT 5G

Xem

“Tôi đã làm việc trong ngành CNTT kể từ khi tốt nghiệp và tận mắt chứng kiến sự bất bình đẳng. Điều này sẽ còn diễn ra lâu dài ở Việt Nam.”

Bà Phạm Diệu Hồng
Cố vấn Dự án
GoEat Gmbh

Xem

HÃY XEM NHỮNG SỐ LIỆU
THỐNG KÊ SAU

XemTải về
 • TƯ VẤN VỀ TUYỂN DỤNG

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Reprehenderit, ipsum, fuga, in, obcaecati magni ullam nobis voluptas fugiat tenetur voluptatum quas tempora maxime rerum neque deserunt suscipit provident cumque et mollitia ex aspernatur porro minus sapiente voluptatibus eos at perferendis repellat odit aliquid harum molestias ratione pariatur adipisci. Aliquid, iure.

 • TƯ VẤN VỀ NGÀNH

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Reprehenderit, ipsum, fuga, in, obcaecati magni ullam nobis voluptas fugiat tenetur voluptatum quas tempora maxime rerum neque deserunt suscipit provident cumque et mollitia ex aspernatur porro minus sapiente voluptatibus eos at perferendis repellat odit aliquid harum molestias ratione pariatur adipisci. Aliquid, iure.

 • TƯ VẤN VỀ ĐÀO TẠO & THĂNG TIẾN

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Reprehenderit, ipsum, fuga, in, obcaecati magni ullam nobis voluptas fugiat tenetur voluptatum quas tempora maxime rerum neque deserunt suscipit provident cumque et mollitia ex aspernatur porro minus sapiente voluptatibus eos at perferendis repellat odit aliquid harum molestias ratione pariatur adipisci. Aliquid, iure.

 • TƯ VẤN VỀ KHẢ NĂNG LÃNH ĐẠO

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Reprehenderit, ipsum, fuga, in, obcaecati magni ullam nobis voluptas fugiat tenetur voluptatum quas tempora maxime rerum neque deserunt suscipit provident cumque et mollitia ex aspernatur porro minus sapiente voluptatibus eos at perferendis repellat odit aliquid harum molestias ratione pariatur adipisci. Aliquid, iure.